Skrb za prihodnost - Zaveza o družbeni odgovornosti

TRAJNOSTNA POLITIKA & DRUŽBENA ODGOVORNOST

V podjetju Hrib d.o.o. s svojim poslanstvom gradimo trajnostno naravnano in družbeno odgovorno podjetje. Naša družbena, ekonomska in okoljska odgovornost se odraža v načinu, kako ravnamo s svojimi strankami, dobavitelji, zaposlenimi, našo lokalno skupnostjo in s planetom. Prizadevamo si zadovoljevati potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil sposobnosti bodočih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe takratnega časa.

V našem podjetju je skrb za naravo pomembna vrednota. Zavedamo se, da je narava naš glavni “dobavitelj”, zato nam je zanjo še posebej mar. Skrb za naš planet in ekologijo v vseh segmentih našega proizvodnega procesa je eden naših temeljnih ciljev. Že pred leti smo se odločili, da se odzovemo klicu, okrepimo in drzneje ukrepamo v spopadu z varovanjem okolja.

Odgovorni do narave

Trudimo se, da naš celotni proizvodni proces pušča minimalni ogljični odtis in da je visoko trajnostno naravnan. Svoje proizvodne obrate smo opremili s sončno elektrarno za pridobivanje čiste električne energije. Presežek toplote v proizvodnem procesu pa ekonomično izkoriščamo za ogrevanje sanitarne vode. Veliko pozornosti namenimo tudi zbiranju in sortiranju odpadkov. Opremljeni smo z lastno stiskalnico kartona, s čimer preprečujemo mešanje odpadkov in tako zagotavljamo njihovo 100% reciklabilnost.

V našem podjetju smo tudi v procesu prehajanja  na »zeleno pisarno« z nizko porabo papirja. Med zaposlenimi spodbujamo varčno ravnanje z energenti ter pitje vode iz pipe.

Recikliranje

Trenutno za več kot 95 % izdelkov, ki jih proizvajamo, uporabljamo reciklabilne pakirne materiale, in nenehno iščemo rešitve, da bi preostale nereciklabilne materiale zamenjali. Hkrati uvajamo tudi lažje embalažne materiale, s katerimi zmanjšujemo volumen in težo odpadne embalaže. Prav tako se trudimo reciklirati čim več odpadne sekundarne embalaže, ki jo zbiramo v lastni stiskalnici kartona.

Inovativne tehnološke trajnostne rešitve

Ves čas spremljamo razvoj novih tehnologij in izvajamo teste za uporabo kompostabilnih embalažnih folij ter ostalih inovativnih materialov kot so barierni papir, PET itd.. Bili smo prvi v Evropi, ki smo spakirali prigrizke v inovativno pregradno neplastično papirnato embalažo.

Trajnostni izdelki

Opažamo, da so tudi naše stranke so vse bolj osveščene glede trajnosti. Raziskave kažejo, da bodo kupci vedno bolj naklonjenih izdelkom, katerih embalaža in proizvajalčeve vrednote  bodo odražale tudi njihove vrednote glede skrbi za okolje.  Zato naše ekološke in trajnostne rešitve niso kompromis, temveč nadgradnja kakovosti naših produktov.

Odgovornost do zaposlenih

V podjetju Hrib d.o.o. se trudimo ustvariti vključujoče delovno okolje, v katerem se sodelavci počutijo prijetno. Vemo, da naše poslovanje ne bi bilo mogoče brez naših zaposlenih in njihovega strokovnega znanja in idej. Posebno pozornost namenjamo predvsem rednemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, ki jim omogoča osebno in poklicno rast in razvoj hkrati pa krepi trajnostno naravnanost.

Naše podjetje odlikuje enakopravnost spolov, velik pomen pa dajemo tudi povezovanju različnih starostnih skupin. Zavedamo se, kako pomembna je sinergija mladih entuziastov s starejšimi zaposlenimi, ki jih odlikujejo neprecenljive delovne izkušnje.

Razumemo, da lahko le skupaj zgradimo uspešno poslovno zgodbo ter zagotovimo svojo konkurenčnost in sposobnost preživetja v prihodnosti.

Odgovornost do lokalnega okolja in ostalih deležnikov v procesu proizvodnje in prodaje

Ko izbiramo partnerje in dobavitelje, vselej preverimo ali se ti obnašajo ter poslujejo odgovorno do narave in ljudi. Nikoli ne sklepamo poslov z nepreverjenimi ali dvomljivimi ponudniki surovin in storitev (npr. otroško delo, suženjstvo, neodgovorno ravnanje do okolja).

Čutimo visoko stopnjo moralne in poslovne odgovornosti do naših kupcev, zato se trudimo po svojih najboljših močeh na trgu ponuditi kakovostne izdelke in vzpostavljati pošteno in transparentno komunikacijo. Naši produkti imajo zagotovljeno jasno sledljivost – od pridelave surovin, transporta, načina predelave in obdelave, do končnega izdelka na prodajnih policah.

Velik pomen pa dajemo tu našemu lokalnemu okolju. Aktivno sodelujemo tako z lokalno skupnostjo kot tudi s številnimi lokalnimi in nacionalnimi nevladnimi organizacijami: gasilci, športnimi društvi, podpiramo uspešne mlade športnike ter promotorje zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Odgovorni za kakovost

Že od leta 2013 je naša proizvodnja certificirana z IFS Food standardom, ki je eden od GFSI priznanih standardov in ima zelo visoko postavljena merila za zagotavljanje kakovosti. Od leta 2016  smo vključeni tudi v sistem nenapovedanih presoj in tako vedno znova dokazujemo, da stojimo za svojimi produkti in uresničevanjem načela, da je kvaliteta vselej naša prioriteta.

 

Večje Brdo, september 2022


Miloš Gačeša, direktor
Aleksander Janša, direktor